Home » Адаптация за детска градина

Адаптация за детска градина

Адаптация и социализация към предстоящото постъпване в детска градина.

Тази услуга е предназначена за деца, на които им предстои постъпване в детска градина. Предлагам приятна атмосфера изпълнена с много свободни и образователни игри, съобразени с личните потребности на детето.

Целта ми е да изградя сигурно и защитено пространство, в което то постепенно да свикне да се отделя от близките си, откривайки колко е приятно общуването и с хора извън семейния кръг и намиране на нови приятели.

В работата си с децата, чрез различни методи и средства, най-често чрез играта, стимулирам познавателната сфера и мисленето, социално и емоционално развитие, фина и груба моторика, умения за самообслужване.

Свържете се с мен

Call Now Button