Биофийдбек – тренинг (невротренинг)

Разработен от НАСА за космонавти, за предотвратяване на стреса и увеличаване на способността за концентрация. От години се използва успешно за терапии на хора с проблеми в аустистичния спектър, хиперактивност, тревожност, депресии и други.
Биофийдбек методите измерват и дават обратна връзка за физиологичните потенциали като: активност на мозъка, сърдечна честота, активност на мускули и други.

По време на тренинга информация за физиологичните процеси се връща под формата на картина – игра към човек, по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги контролира съзнателно.

Универсалният характер на биофийдбек произтича от следния обективен факт: всеки процес в тялото, който може да бъде измерен чрез подходящи сензори и за който имаме данни, при какви параметри той е в норма или в патология, може да бъде повлиян и коригиран чрез биофийдбек.

Анималотерапия (зоотерапия)

Представлява диагностика или лечение на различни медицински състояния с помощта на животни. Анималотерапията е общо понятие включващо всякакъв вид терапия, основана на ефекта на даден животински вид или животински продукт.

1. Делфинотерапия.
Техниките, които се използват при делфинотерапията, създават контакт със специално обучени делфини. Под наблюдението на лекари и треньора на делфините, делфините разбират, че трябва да създадат контакт с пациента. Това дава възможност, каквато нито едно лечение или лекар не могат да осигурят. Делфините могат да усетят вибрациите на увреденият орган, проучвайки го със своите ултразвукови вълни. Посредством звуковите вълни гръбнакът и мозъкът влизат в резонанс,който стимулира производството на субстанция, а тя на свой ред подобрява функционирането на нервната система като цяло. Стресът, страхът и напрежението се намаляват чрез контакта с делфина, човек получава положителна енергия и се освобождава от негативните емоции.

https://sonyatrifonova.eu/

2. Хипотерапия (конна езда)
Комплексен, високооефективен метод на физическа рехабилитация и социална адаптация на хора със специални потребности. Хипотерапията постига комплексна активация и мобилизация на организма-физическа и психологическа. При ездата и при грижата за конете се изисква концентрация на вниманието, необходимост да се запомни и планира последователността на действията, а така се активизират психическите процеси у човека на рефлекторно равнище. При хипотерапията, движенията на коня се иползват като стимул за отключване на комбинация от сензорни, моторни и неврологични реакции, които спомагат за лечение на широк спектър от диагнози. Лечебната езда помага за развитието на паметта и концентрацията,координацията,чувството за тяло-съзнание,както и социалната интеграция.Подобренията, които се наблюдават са на общите двигателни умения, разбирането и поведението, речта, мотивацията, вниманието, възбудата и други.

https://sonyatrifonova.eu/

Канистерапия

Метод,подкрепяш основната психологическа и логопедична терапия, който засилва ефикасността на развитието на личността, обучението и рехабилитацията. При него като мотиватор се явява специално обучено куче, притежаващо уравновесен характер. При канистерапията се повлияват положително отклонения в двигателната и фина моторика, поведението, емоционално-волевата сфера и други. В терапията се включва и семейството, в което се отглежда и възпитава детето с особености в развитието. Канистерапията се занимава както с общи педагогически, така и с индивидуални корекционни задачи, в зависимост от нуждите на всяко дете.

Свържете се с мен

Музикотерапия

Свързана с използването на различни музикални инатрументи за себеизразяване, обикновено под формата на игра.

Музикотерапията е умелото използване на музика и музикални инструменти с цел възстановяване и поддържане на емоционалното, духовното и физическо здраве.

https://sonyatrifonova.eu/
Подход, в който музиката се използва с немузикални цели.

“Музиката лекува душата и тялото” – това може да се прочете върху някои музикални инструменти от епохата на ренесанса.
Музикотерапията може да изкара аутистичните и шизофреничните пациенти извън техния свят. Музиката-една различна терапия. Действа на психиката и емоциите, много лесно може да те изкара от едно състояние в друго.

Инструментална медицина
– барабанът повишава имунитета
– китарата подобрява циркулирането на сърцето
– цигулката активизира дейността на тънките черва
– арфата подобрява дишането при астма или бронхит
– пианото облекчава напрежението в черния дроб и стомаха.

Една от основните ми цели, когато работя с дете от аутистичния спектър е да работим в посока-изграждане на мотивация, защото именно липсата на такава е в основата на всички поведенчески и сходни проблеми, както да създам усещане за подкрепа, разбиране и приемане, от които както ние се нуждаем, така и децата от аутистичния спектър.

Едно от най-важните неща, които трябва да направи всеки родител е да се запознае с по-характерните признаци на аутизъм и с типичните етапи на развитие, които детето достига до определена възраст, за да може да установи даден проблем възможно най-рано и да се постигне максимална ефективност от приложените терапии.

Call Now Button