За децата играта е самият живот. Тя дава възможност за изразяване на вътрешния свят и е форма за неговото осмисляне. Играейки без да се съобразяват с време, пространство, доверявайки се изцяло на своето въображение, те моделират своеобразен начин живота на възрастните. В процеса на играта, те “откриват света”, без предварително да си поставят определени цели.

Играта и емоционалното развитие при децата

Играта е от важно значение за емоционалното развитие. В нея детето се учи да регулира емоциите си.

Играта е една от основните форми, чрез която детето реализира своето присъствие в живота. Детето и играта са в такава близост, че трудно могат да бъдат разделени. Една от най-дълбоките представи за детето е свързана с играта.
Играта е сериозна дейност, освободена от вътрешни ограничения. Децата играят, защото това им доставя удоволствие и самоутвърждение.

Играта дава възможност за изразяване на вътрешния свят. Това, което не може да бъде изразено с думи, може да намери непосредствена форма чрез играта.

Там може да се направи това, което в реалността е невъзможно-да се изиграят отново чувствата и по този начин да излязат на повърхността, като се превърнат в обект на осъзнаване, да се погледнат от друг ъгъл и да се намери друго значение. И по този начин да се вземе контрол върху тях.

В играта детето създава свой собствен свят, наситен с емоции. Там то може да направи неща, които в реалността не може: да изрази своя гняв, тъга, безпокойство, мечти, ревност и други.

Когато детето преживява своята слабост, то не би искало другите да разберат това, но играейки, то би могло да изрази тази слабост по различен начин или като представи себе си като силен.

https://sonyatrifonova.eu/
Ето един пример за дете, което чрез играта изразява някои от преживяванията си:дете,което се страхува да пресича улици за да не бъде блъснато от кола. В игрите си то винаги правило така, че колите катастрофирали. По този начин то постепенно преодолявало своя страх и развило чувство за уввреност и превъзходство над ситуацията.

В играта ролите могат да се разменят поради вътрешната свобода и това дава възможност на детето да се освободи от забранените неща. Там то може да смени пасивната позиция с активна.

Чрез играта детето се учи да регулира емоциите си. Независимо, че тя е построена върху въображението, чувствата в нея са реални и истински. По време на игра детето трупа опит за справяне с негативни емоции и преодоляване на препятствия.

Свържете се с мен

Играта е естествен път, по който децата вървят, развиват се и се учат. Те са малки хора с големи емоции, които не винаги знаят как да изразят и как да се справят с тях. Играта им дава възможност по естествен начин да се развиват във всеки един аспект.
Call Now Button