Home » Индивидуална и групова работа

Индивидуална и групова работа

Индивидуална и групова работа при деца с:

– Интелектуални затруднения
– Обучителни трудности (дислексия, дисграфия, дискалкулия)
– Моторни и сензорни затруднения
– Синдром на Даун
– Разстройства от аутистичния спектър
– Задръжки в развитието и други.

Изготвяне на план за работа, на базата на личните потребности на детето. Доразвиване на умения за адаптация, комуникативност, фина моторика, емоционална интелигентност.

Образователно-обучителна работа с деца със СОП.

Адаптирани занимания, развиващи внимание, мисловна дейност, фина моторика, памет. Дейности свързани с изграждане и формиране на социална адаптация, комуникативни умения и умения са самостоятелност. Занимания съобразени с интересите и възможностите на детето, целящи себеизразяване.

Индивидуални и групови сесии за деца с трудности в развитието и комуникацията. Целта ми е те и техните семейства да получат цялостна грижа и подкрепа за проблемите,с които се сблъскват ежедневно.

Често задавани въпроси

Каква специализация имате за работа с деца със СОП?

За да работя с деца със СОП, аз съм получила специално обучение и сертификации в областта на специалното образование.

Какви са начините за комуникация между учителя и родителите?

Редовни срещи, електронна поща, телефон и други средства за комуникация, за поддържане на връзката с родителите.

Какви ресурси и подкрепа предоставяте за децата със СОП?

Осигуряват се подходящи учебни помощни средства, подходи и други ресурси, които са необходими за успеха на децата.

Какви методи и стратегии използвате, за да подпомогнете развитието на моето дете?

Използвам индивидуално разработени програми и иновативни методи, които са подходящи за нуждите на всяко дете със СОП.

Как мога да подпомогна учебния процес у дома?

Можете да помогнете с домашни задачи и да поддържате позитивна обстановка в дома, която подпомага учебния процес.

Какви са предимствата на груповата работа с деца със СОП?

Груповата работа предоставя възможност за социални взаимодействия, обучение чрез сътрудничество и обмен на опит между децата.

Каква специализация имате за работа с деца със СОП?

За да работя с деца със СОП, аз съм получила специално обучение и сертификации в областта на специалното образование.

Какви са начините за комуникация между учителя и родителите?
Редовни срещи, електронна поща, телефон и други средства за комуникация, за поддържане на връзката с родителите.
Какви ресурси и подкрепа предоставяте за децата със СОП?
Осигуряват се подходящи учебни помощни средства, подходи и други ресурси, които са необходими за успеха на децата.
Какви методи и стратегии използвате, за да подпомогнете развитието на моето дете?
Използвам индивидуално разработени програми и иновативни методи, които са подходящи за нуждите на всяко дете със СОП.
Как мога да подпомогна учебния процес у дома?
Можете да помогнете с домашни задачи и да поддържате позитивна обстановка в дома, която подпомага учебния процес.
Какви са предимствата на груповата работа с деца със СОП?
Груповата работа предоставя възможност за социални взаимодействия, обучение чрез сътрудничество и обмен на опит между децата.

Свържете се с мен

Call Now Button