Аутизма е нарушение в развитието засягащо способността за общуване и взаимодействие със заобикалящия свят. Той може да варира от лек до тежък. Изключително характерно за него е трудността във възприемането на околния свят, често придружено от забавяне в интелектуалното развитие. Аутизма е усамотение, самоизолиране.

Аутизмът нарушава умението на човек да общува и да се разбира с другите, а вследствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация. Това състояние се свързва с повтарящо се поведение като натрапчиво подреждане на предмети или следване на строга последователност.

Според официалната статистика на всеки 100 деца, едно се ражда с аутизъм. Понастоящем около 67 млн. души по света са засегнати от това заболяване, което го прави най-бързо нарастващото сериозно нарушение в психическото развитие в международен мащаб.

При момчетата вероятността да бъдат засегнати от това състояние е четири пъти по-голяма, отколкото при момичетата.

Ето няколко основни признаци и симптоми:

1. Стереотипно поведение.
Игрите и дейностите са повтарящи и еднотипни. Често в ранно детство се среща самостимуширащо поведение – обичат да се въртят, поклащат се, подреждат играчките и предметите в редица.

Показват необичайна привързаност към неодушевени предмети, проявяват интерес към определен детайл от играчките – например мирис, повърхност, издаване на светлина или звук. Играчките се използват по необичаен начин – например количката се взима да се въртят гумите ѝ, книжката се разглежда поради допира до страниците ѝ или от създаването на шум от прелистванвто ѝ.Някои от децата с разтройство от аутистичния спектър показват интерес към букви и цифри.

Някои деца с аутизъм показват внезапни промени в настроението си – избухват в смях или плач без видима причина.

2. Особености в комуникацията и езика.
Забавянето в речевото развитие е характерно за разстройствата от аутистичния спектър, а най-тежко засегнатите не проговарят изобщо.
Използват стереотипни фрази, често се наблюдава специфична интонажия и ритмика в тяхната реч. Речта на тези деца се характеризира с повтаряне на чути думи и фрази(ехолалност).

Затрудняват се да започнат и да поддържат разговор със заобикалящиъе ги хора.

https://sonyatrifonova.eu/
3. Особености в социалните взаимоотношения.
Често очният контакт е несигурен и нестабилен. Предпочитат да играят само, трудно допускат околните в игрите си. Не винаги показват тревожност при раздяла с близките си. Не търсят вниманието на родителите си. Децата от аутистичния спектър могат са са свръхчувствителни или с намалена реактивност към сензорни стимули – шум, светлина, допир. Обикновено харесват музика.

Основни особености на отделните разстройства от аутистичния спектър.

1. Синдромът на Аспергер.

Разстройство, при което детето показва значително нарушение на социалните взаимоотношения, както и ограничен стереотипен повтарящ се репертоар от дейности и интереси. Когнитивните способности и адаптивните умения са в норма, няма закъснение на речта и езика.

2. Синдром на Рет.

Среща се само при момичета. Характерна е загуба на целенасочени движения на ръцете, поява на стереотипни движения с извиване на ръцете, хипервентилация, намалена употреба на речта, прекомерно плезене и лигавене на езика.

3. При дезинтегративното разстройство на развитието има период на явно нормално развитие, последвано от фаза на загуба на вече овладяни отпреди умения в следните области: комуникативно, социално, поведенческо функциониране.

Свържете се с мен

4. Aутистично разстройство.

Аутизмът е разстройство на развитието,при което са засегнати способностите за социални взаимоотношения, общуване, а дейностите и игрите са доста ограничени и еднотипни. В много от случаите децата с аутизъм имат изоставане в интелектуалното развитие. Присъщо е за всички националности и социални групи.

Какви са причините за аутистичното разстройство?

Точните причини остават неясни, но изследванията сочат, че взаимодействието между генетичните и родови фактори са от важно значение. През последните години като рискови фактори се коментират по-високата възраст на родителите, употребата на някои медикаменти през бременността. Други фактори могат да бъдат ниското тегло при раждане.

Аутизмът не е само едно разстройство,а е широк спектър от тясно свързани разстройства с общо ядро от симптоми.

Всеки човек от спектъра има проблеми в различна степен с комуникацията и поведението, социалните умения. Нивото на затруднение и комбинацията от симптоми варира от човек на човек. Две деца с еднаква диагноза могат да изглеждат по съвсем различен начин относно поведението им и способностите им.

https://sonyatrifonova.eu/

Как играят децата от аутистичния спектър?

Децата от аутистичния спектър не са толкова спонтанни като останалите. Аутистичните деца често изглеждат незаинтересовани и не забелязват нещата около тях.

Обикновено не взимат участие в групови игри, не играят с играчките по предназначение, трудно имитират другите деца.
Специализираното обучение и структурираната подкрепа са способни значително да подобрят живота на хората с аутизъм.

Ранното диагностициране и своевременните интервенции подобряват значимо състоянието на аутистите.

Call Now Button