Home » Подготовка за първи клас

Подготовка за първи клас

Учебно-възпитателни дейности, развиващи игри и задачи за деца със СОП и деца в норма.

Целта на заниманията е да подкрепи детето и семейството в процеса на придобиване на знания и умения, необходими при началния етап на ограмотяване и да съзададе условия за пълноценна и самостоятелна бъдеща подготовка.

В процеса на различните дейности децата анализират, обобщават, осмислят, увеличават самоувереността си, увеличават мотивацията си и самоконтрола.

Детското развитие е комплексен и динамичен комплекс.

Постъпването в първи клас е нов етап в живота както на детето, така и на родителите, наситен с много емоции.

Пътят за развитие на децата е индивидуален, всяко се развива с различен темп. Ако вие сте от родителите, на чието дете предстои да бъде първи клас, но имате притеснения относно готовността му е добре да откриете затрудненията му в по-ранна възраст и да помогнете да ги преодолее.

Свържете се с мен

Call Now Button