Home » За мен

Коя съм аз

Казвам се Соня Трифонова.
Завършила съм специална педагогика в Тракийски университет. Професионалния ми път започва в дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Стара Загора, като към настоящия момент продължава в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Стара Загора.

Специалната педагогика за мен е кауза, чието значение е приемане на различните деца и осигуряването на една подкрепяща среда, в която да се развиват.

Специалните деца са тези, които правят обществото ни по-състрадателно и емоционално по-зряло.
Трудните неща се появяват на пътя ни, не за да ни спрат, а за са събудят смелостта и силата ни.

За мен децата са специални, не заради техните дефицити и диагнози, а защото са различни, неповторими и уникални.
Подходът ми е индивидуален, с внимание и разбиране. Моята цел е всяко дете, с което работя да се чувства подкрепено, спокойно и уверено за да открие таланта си и да се убеди, че ученето може да бъде приятно и желано занимание.

В работата си като специален педагог използвам и арт терапевтични техники, тъй като считам, че творчеството е уникално средство за себеизразяване и развитие.

Свържете се с мен

Call Now Button