Home » Blog

Блог

Арт Терапия при Деца със Специални Образователни Потребности: Отваряне на Вратата към Изразително Лечение

Арт Терапия при Деца със Специални Образователни Потребности: Отваряне на Вратата към Изразително Лечение

Арт терапията е форма на психотерапия, която използва изкуството и творческия процес като средство за изразяване и лечение на емоции, мисли и преживявания. Тази уникална и иновативна терапия намира приложение в областите на психологията, педагогиката и...

Ползи от онлайн работата с деца със СОП

Ползи от онлайн работата с деца със СОП

В последните години онлайн образованието е станало неизменна част от живота ни. Този тенденция се отразява и в образователната сфера, включително при работата с деца със Специални Образователни Потребности (СОП). И докато традиционното присъствие на учител в класна...

Развитие на децата от три до четири години: Важни етапи и подкрепа

Развитие на децата от три до четири години: Важни етапи и подкрепа

Ранното детско развитие е критичен период в живота на всяко дете. Възрастта от три до четири години представлява важен момент във формирането на физически, емоционални, социални и когнитивни умения. През този период децата постигат множество важни майсторства и...

Дислексия и шрифт ADYS: Основни аспекти и възможни решения

Дислексия и шрифт ADYS: Основни аспекти и възможни решения

Дислексията е неврологично нарушение, което засяга четенето и писането и може да затрудни обучението на деца и възрастни. Този блог ще разгледа как дислексията влияе на засегнатите лица, какви са нейните симптоми и как шрифтът ADYS може да бъде полезен за подобряване...

Детските страхове

Детските страхове

Преживяването на страхове при децата е често срещано явление, в зависимост от развитийния период, в който се намират децата. Обикновено родителите изпитваме безсилие, когато разберем, че детето ни изпитва страх. Светът, който заобикаля възрастните и децата е един и...

Адаптация на детето в детската градина

Адаптация на детето в детската градина

ТръгванеДетската градина е първата социална група, в която попада детето. То трябва да чувства увереност, че може да се справи само там. Тръгването на детска градина е събитие, пред което е изправено цялото семейство. Детето вече е “голямо” за да се отдели от мама и...

7 начина, по които децата казват “тревожен съм”

7 начина, по които децата казват “тревожен съм”

Много е трудно да се справиш с трудни емоции, когато си дете. А опитът да ги изразиш пред родителите си, за да ти помогнат е почти невъзможен. Това често кара родителите да се чувстват безсилни в опитите да помогнат на детето да реши проблема, но всъщност не разбират...

Кои са децата  със специфични обучителни трудности?

Кои са децата със специфични обучителни трудности?

Необходимо е терминологично да се разграничават двете понятия специални образователни потребности (СОП) и специфични обучителни трудности (СОТ). Децата със специални образователни потребности са със значителни нарушения в развитието, а тези със специфични обучителни...

Депресия при децата

Депресия при децата

Депресивното разстройство не е просто моментно лошо настроение, а хронично и сериозно заболяване, което налага продължително лечение. Депресията засяга всички възрасти. Децата и юношите също могат да страдат от депресия. Депресивното разстройство е лечимо състояние....

Тревожността при децата

Тревожността при децата

Тревожността е един от често срещаните проблеми, засягащ психичното здраве на децата и юношите. В много от случаите, тревожните деца са добре възпитани, тихи и прекалено старателни. Затова често остават незабелязани от учителите. Други е вероятно да бъдат по-активни и...

Синдром на Даун или “Слънчевите деца”

Синдром на Даун или “Слънчевите деца”

Децата със Синдром на Даун, наричани още “слънчевите деца” заради своята харизма, любвеобилност и чиста доброта, която излъчват. През далечната 1866г английският доктор Даун описва клиничните белези на синдром, който днес носи неговото име. През 1959г. се...

Какво е дискалкулията?

Какво е дискалкулията?

Думата “дискалкулия” означава наличие на проблеми при раблта с числа-извършване на аритметични действия,решаване на текстови задачи,определяне на количества. Дискалкулията е като дислексията, само че по отношение на числата. Но за разлика от дислексията, за...

Заекване при децата

Заекване при децата

Много деца на възраст между 2 и 5 годишна възраст минават през фаза на заекване. Това може да се изразява в: - Удължаване на думите - Повторение на определени думи,срички или фрази - Спиране,неизговаряне на определен звук или сричка Заекването е форма на нарушение на...

Алтернативни методи при лечение на деца с проблеми  от аутистичния спектър

Алтернативни методи при лечение на деца с проблеми от аутистичния спектър

Биофийдбек - тренинг (невротренинг)Разработен от НАСА за космонавти, за предотвратяване на стреса и увеличаване на способността за концентрация. От години се използва успешно за терапии на хора с проблеми в аустистичния спектър, хиперактивност, тревожност, депресии и...

Кои са основните признаци и симптоми на разстройствата от аутистичния спектър

Кои са основните признаци и симптоми на разстройствата от аутистичния спектър

Аутизма е нарушение в развитието засягащо способността за общуване и взаимодействие със заобикалящия свят. Той може да варира от лек до тежък. Изключително характерно за него е трудността във възприемането на околния свят, често придружено от забавяне в...

Сензорно-интегративна дисфункция (СИД)

Сензорно-интегративна дисфункция (СИД)

Какво е сензорно интегративна дисфункция (СИД)?При определени поражения на мозъка той проявява неспособност да обединява и интегрира информацията получена от сензорните системи. Те осигуряват усещанията идващи от зрението, слуха, вкус, обоняние, допир, поза и движение...

Играта като форма на изразяване на емоции при децата

Играта като форма на изразяване на емоции при децата

За децата играта е самият живот. Тя дава възможност за изразяване на вътрешния свят и е форма за неговото осмисляне. Играейки без да се съобразяват с време, пространство, доверявайки се изцяло на своето въображение, те моделират своеобразен начин живота на...

Емоционална интелигентност у децата

Емоционална интелигентност у децата

Емоционалната интелигентност е способността ни да назоваваме и разпознаваме, както нашите чувства и емоции, така и на другите. Да ги управляваме, коригираме за да се адаптираме към различните ситуации в живота и да постигаме дадени цели. Емоционалната интелигентност...

Арт Терапия

Арт Терапия

Арт терапията е метод на работа,който се използва както с лечебна цел, така и с цел да хармонизира развитието на човека. Поради своята специфика арт терапията има безспорно предимство пред другите форми на психотерапевтична работа, основаваща се основно на вербална...

Дислексия…как да я разпознаем?

Дислексия…как да я разпознаем?

Детето ви среща ли проблеми с писането? Затруднява ли се да различава буквите една от друга? Вижте какви са ранните симптоми при деца в предучилищна възраст възраст: Проговарят по-късно от връстниците си Произнасят думите с повече затруднения спрямо останалите деца...

Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост

Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост

Игровите прийоми за въздействие при деца с умствена изостаналост са форма на “помощ” и се реализират в една по-непринудена и изпълнена с много положителни емоции среда. Децата с умствена изостаналост като всички други деца обичат да играят, макар че не винаги могат да...

Свържете се с мен

Call Now Button